Miss kolektiv aerobik 2012

      FIT KLUB D + M
      J. A. Komenského 474/22, 434 01 Most
      email: fitklubdm@seznam.cz, www.fitklubdm.cz  

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Ústeckým krajem v rámci programu SPORT 2012.

POZVÁNKA NA MISS KOLEKTIV AEROBIK 2012

10. ročník soutěžní nepostupové přehlídky aerobních skladeb
pro kroužky ZŠ, DDM, SVČ a děti ze sportovních klubů
a fit center začínající s aerobikem.

Pořadatel:
            FIT KLUB D+M                            
Termín konání:
      neděle 10. června 2012
Místo konání:       Sportovní hala Most (tř. Budovatelů 112/7, 434 01 Most, Most)                   
Zahájení soutěže: 12.00 hodin (předpokládaný konec 15.00 hodin)
Věkové kategorie:         

I.     5 - 7 let    (do 7, 5 let)            
II.     8 – 10        (7,6 – 10,5 let)
III.     11 – 13    (10,6 – 13,5 let)
IV.     14 - 17        (13,6 – 17,5 let)
V.     18 a více    (17, 6 a více)

Vstupné diváci:    

dospělí                        30,- Kč
děti, studenti a důchodci            20,- Kč
předškolní děti                zdarma
trenéři nebo doprovod (2 osoby k týmu)    zdarma
        
Sportu zdar, aerobiku zvlášť!                    

Danuše Lískovcová, Iveta Duffková, Iveta Perglová

FIT KLUB D+M