AEROBIK

  • zájmové kroužky aerobiku dříve probíhaly v Domě dětí a mládeže v Mostě, od září 2011 do června 2014 činnost zajišťoval FIT KLUB D+M, dnes zájmové kroužky aerobiku zajišťuje Středisko volného času v Mostě....
  • více se dozvíte na webových stránkách Střediska volného času www.svc-most.cz a také na stránkách FIT KLUBU D+M www.fitklubdm.cz
    (stránky pro členy FIT KLUBU D+M a pro ostatní přátelé, vím, že jste zvyklí je navštěvovat :-)
  • na stránkách FIT KLUBU D+M, jsou ucelené informace o soutěžích aerobiku, konání, úspěchy i za léta minulá, tedy něco jako kronika
  • fotografie ze soutěží aerobiku, z akcí najdete zde.